گفتگوی زنده اول با موضوع چالش های حفاظت و توسعه در بافت های تاریخی ایران

انجمن علمی مرمت
با همکاری گروه مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

به مناسبت ۲۸ اردیبهشت
? روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

? گفتگوی زنده اول با موضوع:
چالش های حفاظت و توسعه
در بافت های تاریخی ایران

?با حضور:
دکتر محمدسعید ایزدی
ـ هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان
ـ دکترای مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان
ـ معاون پیشین معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

? زمان: دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ ـ ساعت: ۲۰
? پخش زنده در اینستاگرام Instagram
در صفحه انجمن علمی مرمت:
? maremat.iust
و صفحه دکتر محمدسعید ایزدی:
? mohammadsaeidizadi

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ