گفتگوی اجتماعی «تهران امید دارد»: با موضوع حقوق گروه‌های به حاشیه رانده شده شهری (زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت)

سی امین گفتگوی اجتماعی «تهران امید دارد»: با موضوع حقوق گروه‌های به حاشیه رانده شده شهری (زنان، کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت)/

نانوشته‌های برنامه سوم – نقد و ارزیابی موضوعی برنامه سوم توسعه شهر تهران برگزار می گردد.

زمان: سه‌شنبه ۱ آبان‌ماه

ساعت: ۱۷

مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ