کار زیبایی از میخاییل زلاتکوفسکی

کار زیبایی از میخاییل زلاتکوفسکی یکی از بهترین کارتونیستهای حال حاضر جهان

کارهایش ترکیبی از طنز سیاه و سورآلیسم است، با معانی عمیقِ سیاسی و اجتماعی و فلسفی
#کارتون

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ