کاخ ناصری در روستای شهرستانک با حضور ناصرالدین‌شاه دیدن تصاویر در معماری و زندگی

یک نما، ۱۴۰ سال اختلاف؛ وقتی میراث فرهنگی و ملی رو به پشیزی نمیگیریم

بالا: کاخ ناصری در روستای شهرستانک با حضور ناصرالدین‌شاه

پایین: همان کاخ که تبدیل به ویرانه شده ۱۴۰ سال بعد

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ