چرا معماران مشکی می پوشند؟!

در دسامبر سال ۲۰۰۸ کتاب جالبی به نام ” چرا معماران لباس مشکی می پوشند؟” انتشار یافت . بر اساس تحقیقات و بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که معماران به این رنگ پوشش علاقه مندی زیادی دارند و در پاسخ دلائل متنوعی برای این موضوع دریافت گردید .

به عنوان مثال اینکه رنگ مشکی بی رنگی است یا اینکه حالت خنثی دارد. برخی ها نظر دادند که همراه بحث عبادت و خلوت به وجود می آید یا اینکه همراه خود رازهایی زیادی را حمل می کند.

البته همیشه دلیل و توضیحی وجود دارد ولی علاقه مندی به رنگ مشکی همواره در عرصه های حرفه ای با جذابیت همراه بوده است . اگر معماری و خلاقیت آن همراه با نوعی خلسه و عبادت در کنار هم قرار دهیم همانند یک صوفی یا کشیشی که تمام روح خویش را به خالق سپرده است متوجه می شویم که اینگونه تداعی و استعاره در کار معماران نیز وجود دارد.

خلق یک اثر خوب همواره با تفکر و نوعی خلوت درونی صورت می گیرد در انزوای به دور از هیاهوی جهان بیرون لذا شاید این رنگ خنثی نشان دهنده این انزوا و دوری از اتفاقات و تجملات جهان اطراف است که بدون شک رنگ و تبلیغات بخش مهمی از آن را در بر می گیرد.

از زمان رایت که با شنل مشکی خود همراه با یک عصا در میان آثار خویش به گردش در می آمد پرداختن این گونه به شخصیت درونی اجتماعی قبلا نیز دیده شده است .

وکلای دادگستری قضات پزشکان شخصیت های مذهبی و … که هر کدام در شکل ظاهری خویش جستجو گر وظیفه ای والا و شغلی حساس را عهده دار شده اند.

سوای این نمادگرائی پوششی از حدود پنجاه سال پیش متوجه این مساله شدیم که معماران به تالیف و ابداع خویش بسیار اهمیت داده اند و همانند یک روحانی با قصه خلاقیت روبرو می شوند.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ