طراحی و معماری و دکوراسیون داخلی

پادکست مانع و معنی از رادیو سمی

74
رادیو سمی

مانع و معنی

هرکس موانعی در ذهن خود دارد نمیگویم‌ میسازد یا میسازند. چیزی که با ابهام درک شود هنوز تبدیل به حقیقت نشده. پس چهیزی که حقیقت تو نیست مانع توست. اما اگر مانع نباشد معنی هم نیست و اگر معنی در زندگی نباشد مانع هم نیست . همانطور است که در نماد یین یانگ تاریکی و نور به هم تبدیل میشوند و‌در عمق تاریکی نقطه ای روشن است و‌در عمق تاریکی روشنی .
هدف از این دو‌پرسش طرح شده در پادکست مانع و معنی (چه چیزی موانعت را کنار میگذارد و اگر موانع نبودند چه میشد ) این است که انسان در جستجوی حقیقت خودش است که زنده بودن را احساس میکند .حقیقت همچون خورشیدی در پشت مهی قرار دارد و هرکس که میخواهد خورشید را بفهمد مه را هم میپذیرد .
در ادامه
تلاش صمی بر این است که معنی و مانع های خودتان و اطرافیانتان را بشناسید تا….

صفحه رسمی رادیو سمی در تلگرام

تهیه کننده امیررضا ملازاده

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ