نگاهی به بهترین آثار پیتر آیزنمن

هرکدام از آثار آیزنمن (معمار مشهور آمریکایی)، ویژگی معمارانه منحصر به فردی دارند؛ انگار که امضای آیزنمن (معمار ساختار شکن) پای آنها باشد.
آثار برگزیده آیزنمن:

1.مرکز گردهمایی بزرگ کلمبوس

2.مجموعه راینهارت

3.کلیسای سال 2000

4.سالن کنسرت بروژ، بلژیک

5.باغ رد پای گمشده

6.(Waxner) مرکز ومستر

7.هتل المپیک بانیولس

8.خانه گواردیولای اسپانیا

9.خانه دوم

1.مجموعه راینهارت:

2.سالن کنسرت بروژ، بلژیک:

3.باغ رد پای گمشده:

4.مرکز ومستر:

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ