نشست هم اندیشی چشم انداز و سناریوهای توسعه در سند آمایش تهران برگزار می گردد:

در این نشست دکتر اسفندیار زبردست به ارائه مقالاتی  خواهند پرداخت.

اعضای پنل این نشست را دکتر سید حسین بحرینی، دکتر مهدی پندار، مهندس نعمت اله ترکی، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر منصور خلیلی عراقی، دکتر افشین دانه کار، دکتر محمدحسین شریف زادگان، دکتر مظفر صرافی، مهندس شهرام عدالتی، دکتر محمد مهدی عزیزی، مهندس سهراب مشهودی و دکتر فرشاد نوریان تشکیل خواهند داد.

زمان: سه شنبه ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۷

ساعت: ۱۴ الی ۱۷

مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانه تهران