نشست هم‌اندیشی معماری حضور معماران مشهد در رویدادهای ملی و جهانی

نشست هم‌اندیشی معماری
? حضور معماران مشهد در رویدادهای ملی و جهانی

با حضور اساتید برجسته:
سیاوش تیموری
سیروس باور
داریوش بوربور
کورش حاجی زاده

دبیر: سید باقر طباطبایی

حامی: رویا طرح داخلی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ