طراحی و معماری و دکوراسیون داخلی

نشست مجازی مستندسازی و ریخت شناسی در حفاظت میراث معماری و میراث شهری (فرآیند تألیف یک کتاب)

11

با همکاری گروه مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
و انجمن علمی مرمت دانشگاه سمنان
برگزار می نماید:

نشست مجازی:
مستندسازی و ریخت شناسی
در حفاظت میراث معماری و میراث شهری
(فرآیند تألیف یک کتاب)

با حضور و سخنرانی:
مهندس وحید حیدری
ـ هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه سمنان
ـ کارشناس ارشد مرمت از دانشگاه علم و صنعت ایران

زمان: شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۷ تا ۱۹
اتصال از طریق نرم افزار Adobe Connect
لینک: http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/scientificmeeting

« حضور برای عموم آزاد است. »

t.me/maremat_iust

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ