نشست ششم شب‌های تهران با موضوع تهران، از کرانه ی ری تا پایتخت برگزار می شود.

نشست ششم شب‌های تهران برگزار می شود.

تهران، از کرانه ی ری تا پایتخت

سخنوران: استاد احمد ابوحمزه، استاد ناصر تکمیل همایون، استاد احمد چایچی

زمان: دوشنبه ۲۸ آبان ماه

ساعت: ۱۷ الی ۱۹

مکان: خانه موزه شهید مدرس

جهت نام‌نویسی جهت حضور با شماره روبرو تماس حاصل نمایید. ۳۳۵۰۵۰۰۰۴

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ