مناظر شهری تاریخی در ایران چگونگی تفسیر و مدیریت میبد، با بیش از ۶۰۰۰ سال قدمت

انجمن علمی مرمت
با همکاری گروه مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
و انجمن علمی مرمت دانشگاه هنر اصفهان
برگزار می نماید:

به مناسبت ۲۸ اردیبهشت
? روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

? نشست هفتم:
معرفی کتاب انگلیسی
مناظر شهری تاریخی در ایران:
چگونگی تفسیر و مدیریت میبد،
با بیش از ۶۰۰۰ سال قدمت

?با حضور نویسنده کتاب:
دکتر عیسی اسفنجاری کناری
ـ هیئت علمی گروه مرمت دانشگاه هنر اصفهان
ـ دکترای مرمت شهری از دانشگاه ادینبرو اسکاتلند

? زمان: شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۸ تا ۲۰
? اتصال از طریق نرم افزار Adobe Connect
ارسال لینک از طریق ثبت نام
لینک ثبت نام: https://b2n.ir/d14087

« حضور برای عموم از طریق ثبت نام آزاد و رایگان است. »

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ