معماری و طراحی خانه ای در لفاف از احسان حسینی و الهام گرامیزاده نائینی در اصفهان

خانه ای در لفاف

(توضیحات معمار پروژه)

موقعیت: اصفهان

معمار/معماران: احسان حسینی و الهام گرامیزاده نائینی (فرآیند منطقی در طراحی معماری)

تیم طراحی پروژه: نیلوفر موسوی ، محمد کازرانی

طراحی داخلی: شیرین شریف

کارفرما: رضا چینی

سال پروژه: ۱۳۹۴ شمسی

سازه: عباس جبیری

عکس: فرشید نصر آبادی

زمین پروژه در نبش کوچه ای منشعب از چهارباغ واقع شده است؛ راسته ای که در شهرسازی اصفهان صفوی همانند ستون فقرات شهر عمل می کند. هر چند ساختمان به دلیل قرارگیری در نبش از سه جبهه امکان نورگیری دارد، طبق قوانین ساخت و ساز در اصفهان دید از تمامی پنجره های شرقی و شمالی از تراز ۱,۷۰ از کف تمام شده مجاز است.

هماهنگی پروژه امروزی با بافت موجود و همچنین به حداکثر رساندن میزان نورگیری در عین حفظ محرمیت فضاهای داخلی موجب شد تا ساختار پروژه به سمت یک حجم دو پوسته پیش برود؛ پوسته ای آجری که گاهی صلب است، گاهی در دو لایه مشبک، گاه به سازه تکیه کرده است، گاه همچون پرده ای از سازه آویخته شده است و گاه کنار نشسته و حجم سفید و شفاف نمایان شده است. پرده آجری در قسمت های مشبک با دو لایه آجر روی هم لغزیده در عین عبور نور دید از بیرون به درون و بلعکس را محدود می نماید.

منبع ابگینه

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ