مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران (نشست تهران)

معمارنت با همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار می‌کند:

مسابقه طراحی ارتقاء تدریجی سرپناه خودساخته در سکونتگاه‌های غیررسمی ایران – «نشست تهران»

برنامه نشست: سخنرانی، نمایش فیلم و گفتگو

سخنرانان: هوشنگ عشایری، پویا علاءالدینی، فردین یزدان، محمدسعید ایزدی، سپیده سیروس و مهرداد زاهدیان

زمان: دوشنبه ۳۰ مهرماه

ساعت: ۱۶:۳۰

مکان: خانه گفتمان شهر و معماری

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ