فراخوان یازدهمین جشنواره دانشجویی حرکت؛ دستاوردهای علمی دانشجویان

یازدهمین جشنواره دانشجویی حرکت
دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های ایران

مقدمه:
یازدهمین دوره جشنواره حرکت رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی دانشجویان است. این جشنواره، به صورت سالانه و با سیاستگذاری و برنامه ریزی اداره کل فرهنگی و اجتماعی و با همکاری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و حمایت و مشارکت نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی برگزار می شود.

راهبرد اصلی اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در این دوره، تقویت ارتباط انجمن های علمی و جشنواره با صنعت، ارتقاء کیفیت بخش نمایشگاهی، توسعه تعاملات علمیِ ملی و بین المللی و تقویت حوزه های رقابتی و داوری جشنواره براساس استانداردهای علمی است. بر این اساس دستورالعمل دوره یازدهم جشنواره تهیه، تنظیم و اجرا می شود.

تعاریف و اختصارات:
– جشنواره: جشنواره ملّی حرکت
– انجمن: منظور هر کدام از انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه است.
– گروه دانشجویی: هر گروهی از دانشجویان که تلاش و فعالیت گروهی‌شان دستاوردی علمی را در پی داشته است. گروه باید مستقل از انجمن‌های علمی دانشجویی شکل گرفته و دستاورد گروه حاصل مشارکت داوطلبانه دانشجویی و مستقل از برنامه آموزشی دانشگاه باشد.
– دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی یا پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
– اداره کل: اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
– دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه اجرایی جشنواره، مستقر در دانشگاه میزبان یازدهمین دوره جشنواره
– دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه مرکزی جشنواره، مستقر در اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

اهداف:
– افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های علمی داوطلبانه و خلاقانه و حمایت و تشویق آن‌ها
– شناسایی انجمن ها، گروه‌ها و دانشجویان دارای دستاوردهای علمی ممتاز و تقدیر از آن‌ها
– انعکاس و انتقال تجربه‌های علمی موفق و الگو بین دانشجویان
– تشویق دانشجویان به فعالیت متناسب با اولویت‌ها و نیازهای کشور
– زمینه‌سازی به منظور هم افزایی انجمن ها و تقویت اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی
– ایجاد بستر مناسب به منظور آشنایی صاحبان صنایع و معادن، حرف و مشاغل، سازمان های دولتی و غیردولتی با ظرفیت ها و توانمندی های علمی دانشجویان
– افزایش تعاملات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی

جشنواره دانشگاهی حرکت:
دانشگاه باید براساس سیاست‌های کلان خود و اهداف مندرج در این دستورالعمل، جشنواره دانشگاهی حرکت را در چارچوب این دستورالعمل و دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار نماید.

الف) بخش رقابتی: در این بخش آثار و دستاوردهای علمی انجمن‌ها، گروه‌های دانشجویی و دانشجویان دانشگاه پس از اعلام فراخوان و اطلاع رسانی توسط دبیرخانه دانشگاهی دریافت و براساس حوزه های رقابتی مندرج در ماده ۹ این دستورالعمل و فرم های داوری ارزیابی و داوری شده و آثار برتر برای شرکت در مرحله ملی جشنواره معرفی می شوند.
تبصره- برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه جشنواره دانشگاهی معرفی و از آنان تقدیر می شود.

ب) بخش نمایشگاهی: دانشگاه در این بخش امکانات و شرایط متعارف را برای شرکت‌کنندگان، جهت ارائه و نمایش آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی که در بخش رقابتی شرکت کرده اند فراهم می‌نماید.
تبصره- اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم از دانشگاه‌هایی که این بخش را به‌صورت منطقه‌ای برگزار نمایند حمایت خواهد کرد.

بخش‌های جشنواره:
جشنواره شامل بخش‌های زیر می باشد.
بخش رقابتی: در این بخش آثار برگزیده دانشگاهی پس از دریافت ارزیابی و داوری می شوند. برگزیدگان در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی و از آن‌ها تقدیر خواهد شد. این بخش جشنواره در سه مرحله صورت می‌گیرد:
الف) دریافت آثار برگزیده دانشگاهی از طریق سامانه جشنواره
ب) داوری کلیه آثار دریافتی و انتخاب ۶ اثر برای مرحله نهایی(در هر گروه از هر حوزه رقابتی)
ج) معرفی «برگزیدگان جشنواره ملّی حرکت» در مراسم اختتامیه از میان آثار راه یافته به مرحله نهایی

بخش نمایشگاهی: در این بخش دستاوردهای علمی که در بخش رقابتی شرکت کرده اند در معرض نمایش قرار می گیرند.

بخش بین الملل: توسعه تعاملات و ارتباطات بین‌المللی زمینه را برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی طرفین با ظرفیت‌های علمی و انسانی فراهم می‌سازد. به این منظور و با هدف افزایش تعاملات بین المللی بین دانشجویان ایرانی و خارجی، هم افزایی و انتقال تجربیات و ایجاد، گسترش و تقویت تعاملات علمی و فرهنگی بخش بین الملل جشنواره ملی حرکت اجرا می شود.

حوزه‌های رقابت و شرایط آثار ارسالی:
حوزه‌های رقابتی جشنواره به قرار جدول زیر است:

شرایط عمومی آثار ارسالی:
الف) هر اثر باید گزارشی از فعالیت ها یا دستاوردهای علمی در حوزه رقابتی مربوطه باشد. ملاحظات لازم جهت تدوین گزارش‌ها، توسط دبیرخانه مرکزی در سایت جشنواره اطلاع رسانی می شود.
ب) فعالیت‌های گزارش‌شده باید در فاصله زمانی اول خرداد ماه ۹۶ تا اول خرداد ماه ۹۷ به انجام رسیده باشد.
پ) فعالیت های گزارش شده باید مستقل از برنامه آموزشی و پژوهشی دانشگاه و حاصل کار دانشجویان و یا با مشارکت استادان دانشگاه صورت گرفته باشد.
ت) هر انجمن در حوزه رقابتی انجمن علمی و حداکثر در دو حوزه دیگر و هر گروه دانشجویی یا دانشجو تنها در یک حوزه می‌توانند آثار خود را ارسال نمایند.

تبصره ۱- آثار ارسالی که هر یک از شرایط فوق را نداشته باشند، در هر مرحله از جشنواره توسط دبیرخانه مرکزی حذف می شوند.
تبصره ۲- دانشگاه مسئولیت بررسی صحت و سقم شرایط مندرج در این بند و شرایط اختصاصی ذکر شده در بند بعد را دارد. در صورتی که بعد از بررسی و پایش معلوم شود که در ارائه گزارش خلاف واقع صورت گرفته است دانشگاه باید در این خصوص پاسخگو باشد و دانشگاه مربوطه از حضور در جشنواره محروم خواهد شد.

شرایط اختصاصی حوزه‌های رقابتی:

الف) انجمن‌ برتر: کلیه فعالیت‌های علمی انجمن که حاصل کارگروهی اعضا و برنامه‌ریزی شورای مرکزی انجمن است می تواند در این حوزه شرکت کنند. گزارش انجمن از حیث تعداد فعالیت‌ها و ترتیب ارائه باید به صورت زیر باشد:

– نوع فعالیت: فعالیت آموزشی (حداکثر ۱۰ فعالیت) / مصادیق فعالیت: کارگاه‌ها، کلاس‌ها و دوره های آموزش علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: رویداد علمی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: مسابقه، جشنواره، کنفرانس، نشست، سمینار، نمایشگاه، بزرگداشت، گردهمایی علمی و تخصصی
– نوع فعالیت: گفتگوی علمی و تخصصی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: هم اندیشی، مباحثه، گفت و گو، کرسی آزاد اندیشی، مناظره، سخنرانی، میزگرد، جلسات بحث، نقد و یا تبادل نظر، حلقه فکری
– نوع فعالیت: ارتباطات و همکاری‌های علمی (حداکثر ۵ فعالیت) / مصادیق فعالیت: جلسه، بازدید و همکاری مشترک با مراکز و مجموعه های علمی، خدماتی، صنعتی، حرفه ای یا تخصصی ملی یا بین المللی

ب) فعالیت خلاقانه: هر نوع فعالیت علمی که واجد عناصری همچون خلاقیت، نوآوری، ابتکار و مسئله گشایی و … باشد در شمول این حوزه قرار می گیرد. انجمن می‌تواند یکی از بهترین و خلاقانه‌ترین فعالیت‌های خود را در این حوزه رقابتی ارسال نماید. فعالیتی که موضوعات آن در زمینه های زیر باشد دارای امتیاز ویژه خواهد بود:
۱. مشارکت دانشجویان و استادان
۲. اخلاق آکادمیک
۳. اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی
۴. آزاد اندیشی و گفتگوی علمی
۵. تعاملات علمیِ بین المللی
۶. مناطق محروم و محرومیت زدایی

پ) نشریه: نشریات چاپی یا الکترونیکی دارای مجوز می توانند جهت شرکت در این حوزه ارسال شوند. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیر است:
۱. صاحب امتیاز نشریه باید یک انجمن باشد.
۲. محتوای مطالب نشریه باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

ت) مسابقه: هر گونه رویدادی که واجد موضوع علمی بوده و در طی آن دست کم دو اثر، تیم و … در قیاس با هم مورد ارزیابی قرار گیرند، در شمول این حوزه است. لازم به ذکر است در مراحل مختلف اخذ مجوز و اطلاع رسانی باید تبلیغ این رویداد با ذکر عنوان «مسابقه» محرز باشد. انجمن می تواند گزارش برگزاری یک مسابقه علمی خلاقانه خود را جهت شرکت در این حوزه ارسال کند.

ث) محتوای دیجیتال: کلیه فعالیت‌های علمی در قالب وب‌سایت، شبکه های اجتماعی، نرم افزارهای کاربردی، سامانه های هوشمند و اینترنت اشیاء، بازی‌های رایانه‌ای، اینفوگرافیک، فیلم و.. (بجز کتاب و نشریات الکترونیکی) در شمول این حوزه قرار می گیرند.

ج) کتاب: کلیه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی در شمول این حوزه قرار می گیرند. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیراست:
۱. کتاب باید مجوز انتشار از مراجع ذیصلاح کشور داشته باشد.
۲. ترجمه یا تالیف کتاب باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد روی جلد کتاب باشد.
۳. در مواردی که کتاب حاصل کار انجمن است، لوگو و نام انجمن باید روی جلد و در شناسنامه کتاب درج شده باشد.
۴. محتوای کتاب باید صرفاً رویکرد علمی داشته باشد.

چ) اختراع: هر نوع فعالیت علمی که نتیجه فکر فرد یا افراد است و برای اولین بار فرایند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها را حل می‌نماید در شمول این حوزه قرار می گیرد. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیر است:
۱. اختراع باید به ثبت رسیده و گواهی‌های لازم را داشته باشد. ارائه گواهی در گزارش الزامی می باشد. تاریخ گواهی ثبت اختراع باید در بازه زمانی جشنواره باشد.
۲. اختراع باید حاصل کار دانشجویی و اسامی افراد در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.
۳. در مواردی که اختراع حاصل کار انجمن است، نام انجمن باید در گواهی ثبت اختراع درج شده باشد.

ح) کارآفرینی: کلیه فعالیت‌هایی که منجر به طرح ایده و یا عملی شده است که در آن امکان کسب درآمد مستمر و متناوب برای چند نفر فراهم شده باشد، ایده یا عمل کارآفرینی محقق شده است و در شمول این حوزه رقابتی قرار می گیرد. شرایط اختصاصی این حوزه به شرح زیر است:
۱. کارآفرینی باید مورد تایید و حمایت مرکز رشد یا پارک‌ علم ‌و ‌فناوری دانشگاه باشد و یا به عنوان شرکت ثبت‌ شده‌ باشد.
۲. کارآفرینی باید حاصل کار دانشجویی باشد و مستندات لازم در این خصوص نیز ارائه شود.

خ) بخش ویژه: از آنجا که توجه به محیط زیست و حفاظت از آن جز اولویت‌ها و سیاست‌‌های کلان کشور است؛نیز هرگونه فعالیتی که معطوف به حل برخی مشکلات این حوزه بوده و با نیازهای محلی، ملی و جهانی مرتبط باشد، واجد اهمیت و ارزش ویژه ای است. بنابراین، موضوع این حوزه شامل فعالیتی علمی است که در چارچوب‌های مشخص این آیین نامه با موضوع محیط زیست و حفظ منابع طبیعی انجام شده باشد.

د) دانشگاه برتر: این حوزه‌ی رقابتی مختص بررسی عملکرد دانشگاه در حمایت از فعالیت‌های علمی و گروهی دانشجویان و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنها در کنار ارزیابی کیفیت آثار ارسالی به جشنواره در سایر حوزه‌های رقابتی است. همچنین برای ارزیابی عملکرد دانشگاه، شاخص رشد به عنوان معیاری برای مقایسه عملکرد در دو دوره متوالی جشنواره مدنظر قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همکاری با برنامه‌های اداره کل در ارزیابی مورد توجه خواهد بود.

داوری جشنواره:
فعالیت‌‌های دانشجویی
معیارهای داوری آثار و دستاوردهای علمی دانشجویی، در چهار دسته‌ زیر تقسیم بندی شده و در فرم های داوری مورد نظر قرار می‌گیرد:
الف) ارزیابی نقش دانشجویان با تأکید بر نقش گروهی آن‌ها
ب) ارزیابی علمی، محتوایی و خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها در فعالیت‌ها
پ) ارزیابی کمی و تنوع فعالیت‌ها
ت) ارزیابی گزارش و مستندسازی فعالیت‌ها
تبصره- فرم‌های داوری هر یک از حوزه‌های رقابتی توسط دبیرخانه مرکزی در سایت جشنواره قرار خواهد گرفت.

عملکرد دانشگاه:
آن‌دسته از دانشگاه‌هایی که حداقل در بیش از نیمی از حوزه‌های رقابتی آثاری را به جشنواره ارسال کرده‌اند، در این بخش از رقابت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. معیارهای ارزیابی در چهار دسته زیر لحاظ شده و در فرم داوری مورد نظر قرار می‌گیرد:
الف) حمایت دانشگاه از انجمن‌های علمی (اجرای آیین نامه، برگزاری جلسات کمیته حمایت و نظارت، حمایت از انجمن های علمی و تأمین امکانات مورد نیاز، برگزاری مرحله دانشگاهی جشنواره و… کلیه موارد باید با ارائه مستندات در گزارش نهایی دانشگاه که در سامانه جشنواره بارگذاری می شود لحاظ شود)
ب) میزان مشارکت و همکاری با اداره کل در حوزه انجمن‌های علمی (به‌روز‌‌رسانی سامانه‌ها، حمایت از تشکیل و فعالیت اتحادیه‌ها، میزبانی برنامه‌های ملی و منطقه‌ای)
پ) میانگین امتیازات حوزه‌های رقابتی
ت) شاخص رشد (رشد امتیاز دانشگاه نسبت به دوره قبل جشنواره)

داوران جشنواره:
با توجه به اهمیت داوری جشنواره و لزوم بهره‌گیری از داوران خبره، داوران جشنواره از میان افرادی انتخاب می‌شوند که ضمن دارا بودن صلاحیت علمی و تجربه مناسب، یکی از شرایط زیر داشته باشند:
الف) آشنایی با جشنواره و انجمن‌های علمی دانشجویی و کسب مقام در جشنواره حرکت
ب) سابقه فعالیت در انجمن‌های علمی ایران
پ) سابقه فعالیت در حوزه فرهنگی دانشگاه

فرآیند داوری:
فرایند داوری توسط دبیرخانه مرکزی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود که شامل مراحل زیر است:
الف) انتخاب و گروه‌بندی داوران براساس گروه‌های تخصصی
ب) دسته‌بندی و ارسال آثار گروه‌های تخصصی به داوران همان گروه
پ) جمع بندی نهایی نمرات داوران
تبصره- هر اثر توسط ۳ داور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

برگزیدگان:
در مراسم اختتامیه جشنواره از انجمن‌ها، گروه‌های دانشجویی یا دانشجویان برگزیده در هر یک از حوزه‌های رقابتی تقدیر و به هرکدام، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا می‌شود.
تبصره ۱- لوح تقدیر برای اعضای فعال انجمن که بیشترین نقش را در برنامه ها داشته باشند و اسامی آن‌ها در سامانه جشنواره درج شده باشد صادر خواهد شد.
تبصره ۲- جایزه نقدی باید توسط نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی/دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تحویل و بین دانشجویان برگزیده(اسامی ذکر شده در سامانه جشنواره) توزیع شود.
تبصره ۳- اهداء جوایز منوط به حضور دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره است و به نماینده دانشگاه حاضر در مراسم اختتامیه، تقدیم می‌شود.
ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۹ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.

زمان‌بندی جشنواره:
الف) ابلاغ دستورالعمل اجرایی جشنواره و اعلام فراخوان شرکت در جشنواره: در خرداد ماه ۱۳۹۷
ب) دریافت آثار دانشگاه‌ها از طریق سامانه جشنواره: از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷
پ) پایش اولیه آثار توسط دبیرخانه مرکزی: تا تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ (به آثاری که در این مرحله شرایط لازم را نداشته باشند، حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ماه جهت اصلاح و ارسال مجدد اثر فرصت داده خواهد شد.)
ت) برگزاری جشنواره: در نیمه دوم سال ۱۳۹۷

دبیرخانه:
تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی، ساختمان وزارت علوم تحقیقات و فناوری، طبقه پنجم، دفتر امور فرهنگی، اتاق ۵۱۲، اداره فعالیتهای علمی دانشجویی، کدپستی:۶۴۸۹۱-۱۴۶۶۶
تلفن : ۸۲۲۳۳۲۱۶ و ۸۲۲۳۳۲۶۱ (۰۲۱)
فکس: ۸۲۲۳۶۶۹۱-۸۸۵۷۵۶۷۴
ایمیل: info@harekatfest.ir
سایت مرتبط: www.harekatfest.ir

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ