غلط‌نویسی در بی بی سی فارسی

این غلط‌نویسی که در بسیاری از رسانه‌های تخصصی می‌بینیم:
بی بی سی فارسی چهار پاراگراف خبر نوشته تو هر پاراگراف لااقل یک اشتباه دستوری داره!!
جالب اینکه حداقل یک بار هم این متن اصلاح شده.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ