طراحی و معماری جنگل عمودی Bosco Verticale شیوه ای نوین از طراحی آپارتمان در معماری و ساخت و ساز در ایتالیا

معمار: Boeri Studio سال ساخت: 2014 کشور: Milan_Italy

اولین نمونه از یک “جنگل عمودی” (il Bosco Verticale) در اکتبر سال 2014 در منطقۀ Porta Nuova Isola میلان، به عنوان بخشی از یک پروژۀ نوسازی گسترده، به سرپرستی Hines Italia افتتاح شد. جنگل عمودی میلان از دو برج 80 و 112 متری تشکیل شده که شامل 480 درخت بزرگ و متوسط، 300 درخت کوچک، 11000 گیاه دائمی و پوشاننده و 5000 درختچه که معادل مساحتی بیش از 1500متر مربع از 20000 متر مربع پوشش جنگلی و گیاهی است. جنگل عمودی یک مفهوم معماری است که در آن** برگ های گیاهان بر سطوح دیوارها، جایگزین مصالح سنتی در بافت شهری می شود**. معماری بیولوژیک با تکیه بر پوشش گیاهی، نیازمند ایجاد شرایط خُرد اقلیم مناسب و فیلتر نور آفتاب است و رویکرد تکنولوژیکی و مکانیکی در مورد پایداری محیط زیست را رد می کند.

زیستگاه گیاهی: جنگل عمودی تنوع زیستی را افزایش می دهد. این امر به پیشرفت اکوسیستم شهری کمک می کند؛ جایی که انواع مختلف گیاهان، یک محیط عمودی مجزا و در مجموع، یک شبکۀ طبیعی ایجاد می کنند که محملی برای سکونت پرندگان و حشرات (با تخمین اولیه 1600 نمونه از پرندگان و پروانه ها) است. به این ترتیب، یک جمعیت گردانی خودبخودی در گونه های گیاهی و جانوری شهر شکل می گیرد.

کاهش جنگل عمودی باعث ایجاد یک خرد اقلیم و فیلتر ریز ذرات موجود در محیط شهری می شود. تنوع گیاهان، رطوبتی را ایجاد می کند که CO2 هوا را جذب و اکسیژن تولید می کند و در برابر اشعه و آلودگی صوتی محافظ است.

مانع گسترش جنگل عمودی روشی است که از گستردگی فضای شهری جلوگیری می کند. در اصطلاح تراکم شهری، هر برج معادل فضای محیطی ساختمان ها و خانه های مستقل در حدود 50000 متر مربع است.

درختان انتخاب گونه ها و توزیع آن ها با توجه به جهت گیری و ارتفاع نما، نتیجه سه سال مطالعه در کنار گروهی از گیاه شناسان و محققان رفتار جانوری است. گیاهانی که در ساختمان مورد استفاده قرار گرفته، از قبل در گلخانه کشت شده اند تا بتوانند با شرایطی مشابه آن چه که در بالکن ها می یابند، سازگار شوند.

تغییر نما جنگل عمودی، نشان همواره متغیر شهر است که رنگ آن بسته به فصل و طبیعت متفاوت گیاهان استفاده شده، تغییر می کند. این تغییر به مردم میلان منظره ای متفاوت از شهر را ارائه می دهد.

مدیریت مدیریت حوضه هایی که گیاهان در آن رشد می کنند و همچنین نگهداری و جایگزینی کل پوشش گیاهی و تعداد گیاهان بر عهدۀ دولت است.

سیستم آبیاری پس از مطالعات میکروهواشناسی، با بررسی ویژگی های اقلیمی میزان آب مورد نیاز محاسبه شد که با توجه به قرارگیری در مقابل هر نما و توزیع پوشش گیاهی در هر طبقه، میزان آن متفاوت است.

منبع:  اورچین

https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ