طراحی معماری مدرسه انگلیسی در دهلی نو

طراحی مدرسه انگلیسی در مرکز شهر دهلی با نمایی منحصر به فرد و ایجاد ی فضای بین المللی با حفظ فرهنگ هندوستان توسط توسط گروه معماری morphogenesis با مساحت ۲۹۷۰۰۰ فوت مربع

The British School by architects Morphogenesis, India photographed in New Delhi, India on Tuesday, 5 May 2015 (Photo Jatinder Marwaha)
The British School by architects Morphogenesis, India photographed in New Delhi, India on Tuesday, 5 May 2015 (Photo Jatinder Marwaha)

The British School by architects Morphogenesis, India photographed in New Delhi, India on Tuesday, 5 May 2015 (Photo Jatinder Marwaha)

The British School by architects Morphogenesis, India photographed in New Delhi, India on Tuesday, 5 May 2015 (Photo Jatinder Marwaha)
The British School by architects Morphogenesis, India photographed in New Delhi, India on Tuesday, 5 May 2015 (Photo Jatinder Marwaha)
کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ