شاید کمتر کسی این مرد بزرگ را بشناسد

شاید کمتر کسی این مرد بزرگ را بشناسد، نصرت الله امینی فرماندار وقت شیراز که باعده ای از مردم مرودشت جلوی لودر #خلخالی ایستاد و مانع تخریب تخت جمشید شد..

یادش همیشه جاودان باد

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ