سومین سوق از مجموعه نمایشگاه‌های «چارسوق» با موضوع «زندگی اجتماعی در بازار تهران» برگزار می‌گردد.

سومین سوق از مجموعه نمایشگاه‌های «چارسوق» با موضوع «زندگی اجتماعی در بازار تهران» برگزار می‌گردد.

? ۲ تا ۶ تیر ۱۳۹۷
?خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳. گالری نظرگاه

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ