سلسله نشست هاي انديشه و تمدن ايران شهري- نشست سي ‌و دوم

سلسله نشست هاي انديشه و تمدن ايران شهري- نشست سي ‌و دوم
?سه شنبه 12 تیر ١٣٩٧ ساعت ١٦
?سخنران : دکتر احمد بستانی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ