ساعت شمس‌العماره را ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه اهداکرده بود

ساعت شمس‌العماره را ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه اهداکرده بود؛اين ساعت دردست تعمیر است و از ١ شهریور بعد از ١٤٠سال،صداي زنگ اش بلندمی‌شود.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ