رونمایی کتاب روایت فضا در معماری علیرضا مستغنی

گالری هفت ثمر برگزار می کند: 


آئین رونمایی از کتاب روایت فضا در معماری علیرضا مستغنی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر


زمان: سه شنبه ۲۴ مهرماه

ساعت: ۲۰-۱۶

مکان: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، پلاک ۸

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ