رونمائی از کتاب خانه های قاجاری اصفهان

انجمن علمی مرمت
با همکاری گروه مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران
برگزار می نماید:

به مناسبت ۲۸ اردیبهشت
? روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

? نشست ششم:
رونمائی از کتاب
خانه های قاجاری اصفهان

?با حضور نویسندگان کتاب:
دکتر مریم قاسمی سیچانی
ـ هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد (واحد خوراسگان اصفهان)
ـ دکترای معماری از دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات تهران)
مهندس آزاده حریری
ـ پژوهشگر دکتری مرمت دانشگاه هنر اصفهان

? زمان: پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ساعت: ۱۸ تا ۲۰
? اتصال از طریق نرم افزار Adobe Connect
لینک: https://b2n.ir/y20320

« حضور برای عموم آزاد است. »

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ