دومین جلسه سلسله گفتگوهای «آینده تهران» میراث طبیعی تهران

? دومین جلسه سلسله گفتگوهای «آینده تهران»
میراث طبیعی تهران
مؤسسه تهران، مطالعات کلانشهر

? گفتگوی آقای دکتر اسکندر مختاری، پژوهشگر مطالعات شهری و عضو هیأت مدیره موسسه تهران با با خانم فاطمه ظفر نژاد، پژوهشگر، مؤلف، مدرس توسعه پایدار و بوم شناختی

? یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت ۱۸ الی ۱۹
گفتگوی زنده اینستاگرام
@tehran_institute

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ