خط پر رنگ اصفهان

“خط پر رنگ اصفهان”
گردهمایی طراحان و معماران
برای خلق اسکیس از دولتخانه صفوی
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
موزه هنرهای معاصر اصفهان

Telegram & Eitaa: @isfahankh
Instagram: isfahankhat

@contemporary_art_museum

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ