حتی در غم انگیزترین زندگی ها نیز به لحظاتی درخشان برمیخوریم

حتی در غم انگیزترین زندگی ها نیز به لحظاتی درخشان برمیخوریم

و حتی در میان شن و سنگ هم گل های کوچک شادی می روید.

? گرگ بيابان

✍?  هرمان هسه

 

@Dialogiist ✍️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ