جریان های معاصر در معماری هند

برنامهء این هفتهء خانه فیلم معمار
با حمایت “خانه و معماری” و ROCA

به مناسبت روز معمار
و به بهانهء اهداء جایزه پریتزکر به بالکریشنا دوشی

 

✅ نمایش فیلم و سخنرانی با موضوع
“جریان های معاصر در معماری هند”
با روایت محمدرضا کارفر

 

✅ معرفی سلسله رقابت های
Jump The Gap

با سخنرانی
ویکتور شون
محمدرضا شاهمحمدی

پنل گفتگو
حمید ناصرنصیر
حمید ناصرخاکی
“بستر محلی؛ روءیای جهانی…”

 

چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397
ساعت 17 تا 21
خانه هنرمندان ایران
تالار استاد شهناز

 

@Archalife www.archalife.com

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ