تبادلات معماری ایران و اروپا

سمیناری از توماس می‌یر وایزر درباب تاثیرات متقابل معماری ایران و اروپا • سه‌شنبه ۲۸ فروردین، پردیس‌هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سالن نگارخانه • ورود آزاد و رایگان • قطب علمی فناوری معماری

 

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ