هیأت انتخابی مسابقه طراحی نمای ساختمان پردیس فرهنگی هنری مهرسان با انتشار بیانیه ای هیچ کدام از آثار ارسالی را حتی شایسته داوری ندانست و تنها از سه طرح تقدیر می‌نماید. سید علیرضا قهاری به نمایندگی از هیأت انتخابی در ویدئویی، بیانیه را قرائت نموده است.هیأت انتخابی گفته است که «بسیاری از موارد به دلیل عدم تکمیل و ارئه اطلاعات لازم در دور نخست حذف شده‌اند.» آنها همچنین در ویدئوی منتشر شده گفته‌اند که:  «هیچ کدام از آثار با شرایط و اهداف و رویکردها همخوانی نداشت و حائز راهیابی به داوری شناخته نشده‌اند.» از دلایل عمده‌ی مردود شدن آثار میتوان به 1. عدم امکان اجراء 2. عدم توجه به رویکرد فرهنگی هنری 3. فقدان عناصر خلاقانه بصری 4. عدم توجه به جذابیت مفهومی 5. عدم امکان اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح اشاره نمود.

با اینحال مسئولین برگزاری به کلیه‌ی آثار مورد بررسی هیأت انتخابی گواهی خواهند داد. همچنین سه طرح زیر تقدیر ویژه خواهند شد:

  1. کد 10324 آقای جواد اجرائی
  2. کد 10724 اقای کاوه رحیمیان به همراه محمد خورشیدوند و نرگس رحیمی
  3. کد 14024 گروه طراحان شوارتز(داور باقر پور و همکاران) 

هنرمعماری پیشنهاد انتشار آثار جهت بررسی عموم حرفه مندان را به مسئولین مهرسان داده است. این رسانه همچنین در گفتگوهای تلفنی با داوران و اعضای هیأت انتخابی ایشان را از آئین نامه جامع برگزاری مسابقات و ضوابط مندرج در آن مطلع نموده است. مورد استنادی هنرمعماری مشخصاً بند 3-17 آئین نامه است. آنجا که مشخصاً قانونگذار ذکر نموده است:

«داور یا هیئت داوری نمی‌تواند هیچ شرکت‌کننده‌ای را شایسته احراز مقام اول نداند؛ اما می‌تواند عیوب محصول برنده اول را اعلام کند، و وی را شایسته واگذاری ادامه کار نداند.»

مسئولین مسابقه اما با استناد به بندهای 9 و 13 فراخوان مسابقه آثار را مردود دانسته‌اند. مسئولین همچنین پیشنهاد برگزاری یک نشست چالشی جهت بررسی چرایی بروز چنین وضعیتی ، نزول سطح علمی معماری و آثار ارسالی به مسابقات را مطرح نموده‌اند. در حسن نیت و خوشنامی داوران این مسابقه تردیدی نیست لیکن قوانین مسابقات معماری نیز مشخص و مدون هستند و باید دید مسئولین مهرسان در ادامه چه تصمیمی خواهند گرفت. هنرمعماری پیشنهاداتی از قبیل اعطای فرصت به طراحان برتر برای اصلاح آثار را مطرح نموده است. امری که می تواند تاحدودی راهگشا باشد و قطعاً خود مسئولین مهرسان نیز با توجه به شهرت و حسن سابقه فوق العده‌ای که در مدیریت و اجرای برنامه های فرهنگی هنری دارند به آن مسلط  و واقف هستند.