به‌مناسبتِ روز جهانی بوسه.


به‌مناسبتِ روز جهانی بوسه.

تابلوی «عُشاق» (The Lovers)،
اثرِ رنه ماگریت، ۱۹۲۸.نقاشیِ زیبا و مشهورِ بوسه (The Kiss)، اثر گوستاو کلیمت، ۱۹۰۸.


نقاشیِ زیبا و مشهورِ بوسه (The Kiss)،
اثر گوستاو کلیمت، ۱۹۰۸.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ