برنده جایزه شهر #بازی_پذیر سال 2014

برنده جایزه شهر #بازی_پذیر سال 2014
#گیمیفای کردن #چراغ های هوشمند در شهر

#سایه شما در حافظه این چراغ ها ثبث شده و شما میتوانید با سایه خود و یا رهگذر قبلی بازی و رقص بکنید

کودک که بودیم خاموشی و رفتن روشنایی کل محل از معمولات بود. بزرگترها هم برای سرگرم کردن ما، شروع میکردند به سایه بازی… در نور کم چراغ نفتی، با سایه دستانش شکلی را روی دیوار ساخته و ولوله ای که بین اهالی خانه میافتاد برای فهمیدن راز سایه ها. بازی شیرین بود و روح بازیگوش ما با آن عقاب سایه ای پرواز میکرد و برای خودش داستان پردازی…

میدانیم که نور در معماری نماد تعالی، اوج گرفتن، به کمال رسیدن و الوهیت است. طراحان فضا هم از گذشته تا به امروز به نور و مناسک و منازل آن توجه ویژه ای داشته اند. درواقع نور و سایه جز تاثیرگذارترین فاکتورهای محیطی در درک مکان و فضا برای انسانند و این نور و سایه هستند که فضا را برای ما تعریف میکنند بازی با نور و سایه نیز به همین سبب در تمامی فرهنگ های انسانی به نوعی دیده میشود.

“با سایه ات بازی کن” نام پروژه ای است که برای اولین بار در #بریستول که خود برترین شهر جهان از لحاظ #بازی_پذیری است کلید خورد. در ادامه این پروژه در شهرهای چون لندن، توکیو، سئول، بیرمنگهام و… نیز اجرا شده است.

در این پروژه با گیمفای کردن و استفاده از #چراغ های هوشمند تعبیری اندیشیدند تا #سایه فرد پس از گذر از مکان های عمومی مشخص شده در شهر در حافظه چراغ ها باقی بماند. به این ترتیب شما میتوانید با سایه رهگذر قبلی و یا حتی سایه خودتان چند دقیقه قبل تر شروع به بازی و رقص نمایید.

طبق تحقیقاتی که گروه اجرا کننده این پروژه در بریستول داشتند، گیمیفای کردن سایه ها و بازی با آن ها توانسته است به صورت قابل توجهی فاکتور #تعامل_پذیری را در شب بالا ببرد و مکان هایی که پیش از این با تاریک شدن بار منفی به خود میگرفتند را به جایی دوستدار انسان و شهروند حتی در شب بدل نمایند.
از طرفی این #گیمیفیکیشن_محیطی دیدی جدید از زندگی شهری را در شب به بازیکنان خود ارائه میدهد.

Shadowing
که در فارسی به نام “با سایه ات بازی کن” مشهور شده است، برنده مسابقه مشهور: شهر #بازی_پذیر در سال 2014 نیز است.

یادداشت:نگین نجار ازلی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ