بخشنامه جدید شهرداری یزد

?بخشنامه جدید شهرداری یزد: استفاده از تزئینات رومی در مهندسی نمای ساختمان‌ موجب صدور حکم تخریب می‌شود.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ