انديشه و تمدن ايران شهري

سلسله نشست هاي انديشه و تمدن ايران شهري- نشست سي‌و‌یکم
سه شنبه اول خرداد ١٣٩٧ ساعت ١٦
سخنران : محمد علی علومی
کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ