انجمن هنرمندان نقاش ایران کارنمای پژوهشی از اعضای خود برگزار می‌نماید: ویژه‌ی اعضای بالای ۴۰ سال

انجمن هنرمندان نقاش ایران هشتمین کارنمای پژوهشی اعضای خود را به نمایش می‌گذارد. این کارنما برای اعضا بالای ۴٠ سال انجمن است.

زمان:
٢۵ خرداد ماه – ۵ تیر ماه
افتتاحیه:  جمعه ۲۵ خرداد از ساعت ۱۷-۲۲
روزهای عادی: از ساعت ۱۴-۲۲
اختتامیه: سه شنبه ۵ تیر از ساعت ١۴ – ۲۲
روزهای شنبه خانه هنرمندان تعطیل می‌باشد

آدرس: خانه هنرمندان ایران. طالقانی، موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر

اسامی کارنما ٨ :
١- فیروزه امینی
٢-سوسن اتحاد
٣- وجیهه اصل فکور
۴-سیما امانی
۵-مینو اسعدی
۶- رضا بانگیز
٧- عبدالحسین بنافیان
٨- فروزان پرویز فرزام
٩- هما توکلی
١٠- علی تقوا بلسی
١١- نرگس چالاک
١٢- پریوش حکیم رابط
١٣-پرویز حیدرزاده
١۴- داریوش حسینی
١۵- شهره خادمی
١۶- پروانه رزاقی
١٧ – اکرم رحیم تبریزی
١٨- میترا شیرکوبیان
١٩- نسترن صمیمی
٢٠- مرجان صداقتی
٢١- بدرالملوک صفایی
٢٢- شبنم طلوع
٢٣- مهین علاءالدینی
٢۴- حب الله علیان
٢۵- حمیدرضا غفوری دائمی
٢۶- لعیا فضل اللهی
٢٧- فاطمه فاطمی
٢٨- مینا قویدل
٢٩- لیلا کاشانی
٣٠ – مهین لطف محمدی
٣١- مینا مختارزاده
٣٢- رویا محمدیها
٣٣- نسرین محمودی نوبر
٣۴- سلیمه معتمدی
٣۵- فاطمه ماندگار
٣۶-زهرا مداح
٣٧-پرویز معزز
٣٨- مژگان نیکبخت
٣٩- نسرین نوشفر
۴٠- تارا نظم علیزاده
۴١- بهنام ولدوند
۴٢- شمسی یاری

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ