اعلام برندگان مرحله نخست مسابقه طرح معماری ساختمان مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان در معماری و زندگی

لحظاتی پیش دبیرخانه مسابقه طرح معماری ساختمان مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت ساخت تجهیزات سپاهان، برندگان مرحله نخست خود را با انتشار بیانیه‌ای اعلام نمود. این دبیرخانه اطلاعیه‌ی ذیل را صادر نموده است:

اطلاعیه مهم: اعلام منتخبین بر اساس نتایج مرحله اول داوری (۱۳۹۷/۰۳/۱۲ )

حضور محترم شرکت کنندگان
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کلیه شرکت کنندگان، بدینوسیله نتایج داوری و طرح های برگزیده مرحله اول در قالب اولین بیانیه کمیته داوران مسابقه مطابق فایل زیر اعلام می گردد. همچنین جزئیات نظرات اصلاحی و مغایرت ها از ضوابط ، متعاقباً ارسال خواهند گردید.

این دبیرخانه در ادامه بیانیه‌ی هیأت داوران را به شرح ذیل بارگزاری نموده است:

به نام پروردگار
جلسه داوری مرحله اول مسابقه “انتخاب طرح معماری برگزیده برای ساختمان مدیریت مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان” در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ راس ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ برگزار گردید. نهایتاً از میان ۳۲ طرح نهایی ارسالی به دبیرخانه مسابقه، ۶ طرح به مرحله دوم مسابقه راه یافتند و طرح هفتم نیز به عنوان طرح جایگزین (علی البدل) انتخاب گردید.
صرفه نظر از نکات مثبت طرح ها که سبب گزینش آنها در این مرحله گردیده است کمیته داوران ضمن تقدیر از طراحان، علاوه بر معرفی طرح های منتخب به ترتیب کد شرکت کنندگان (به ترتیب زمان ثبت نام در مسابقه)، نکات زیر را جهت تکمیل طرح ها، لازم به توضیح دانست که طرح ها و جمع بندی کلی نظرات به شرح ذیل اعلام میگردد:
شماره طرح MM-STS-2-10
– توجه به مسائل اقلیمی و صرفه جویی انرژی، رعایت تفاوت نماهای شرق و غرب، توجه به دید زیبا و غالب زمین طرح- نیاز به بازنگری دارد
MM-STS-2-23
– هماهنگی میان نماهای شمالی و جنوبی، تفکیک کردن و ارتباط نمای جنوبی برای بهره گیری بهتر از آفتاب و دید مناسب
MM-STS-2-46
– ابهام در ورودی- سیرکوالسیون ضعیف در همه طبقات، عدم انطباق پالن با ایده حجمی
MM-STS-2-47
– سطح زیاد شیشه، عدم رعایت نور و اقلیم، فضاهای باز و اداری بدون ارتباط درست
MM-STS-2-56
– عدم توجه به وضعیت جغرافیایی – ؟؟؟؟ مباحث اقتصادی و عملکردی و فضاهای باز بسیار، سطح مقطع باالی استفاده از شیشه و عدم نوجه به مسائل اقلیمی
MM-STS-2-60
– بهره گیری از فضا و عنصر معماری فردی و باید تبدیل به معماری پاسخ گو به تمامی نیازهای عملکردی و اقتصادی کارفرما باشد.
MM-STS-2-59
– این طرح به عنوان طرح جایگزین انتخاب گردید، و در صورت جایگزینی این طرح می بایست در مرحله بعدی در مورد ابعاد و قسمت محور ارتباطی پیشنهادی تجدید نظر صورت گیرد.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ