استخدام در هنرمعماری

استخدام در هنرمعماری:

کارشناس ارشد مطالعات معماری: همکاری با واحد تحقیق و توسعه

بازاریاب : همکاری با واحد مالی و بازرگانی

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ