یخچال و سردخانه باستانیه تو ایالت راجستان هند در معماری و زندگی

این ساختمون عجیب غریب که در واقع یه یخچال و سردخانه باستانیه تو ایالت راجستان هند قرار داره و این همه پله میخوره میره پایین که مردم آب سرد گیر بیارن!
جالب تر اینکه هنوزم  ازش استفاده میکنن

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ