گالرى سايه، در نشست چهارشنبه ٦ تير از ساعت ١٨ الى ٢٠ پذيراي ” ويكتور دانيل، ژرژ دارش، كارلين عيشو نژاديان و بيژن شافعى ” است، تا در ارتباط با معمارى و هنر “داويد اوشانا” بحث و گفتگو كنيم.حضور آزاد است

گالرى سايه، در نشست چهارشنبه ٦ تير از ساعت ١٨ الى ٢٠ پذيراي ” ويكتور دانيل، ژرژ دارش، كارلين عيشو نژاديان و بيژن شافعى ” است، تا در ارتباط با معمارى و هنر “داويد اوشانا” بحث و گفتگو كنيم.حضور آزاد است

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ