#کارگاه یک روزه #مقاله_نویسی #گیلان #رشت #ویژه #معماران

#کارگاه یک روزه #مقاله_نویسی #گیلان #رشت #ویژه #معماران
@archalife
مدرس:عبداله بقائی دائمی (عضو هیات تحریریه ژورنال IJSGE آمریکا – عضو کمیته داوری چندین دوره از کنفرانسهای بین المللی و ملی)
?سرفصل
معرفی معتبرترین نشریات دنیا
نحوه دریافت مقاله از پایگاه های Springer و Elsevier
سابمیت کردن مقاله در یکی از ژورنالهای الزویر
آشنایی با اصطلاحات پژوهشی
نحوه بررسیISIبودن یک مجله
معرفی مجلات دارای ضریب تاثیر یا Impact Factor
نحوه تشخیص مجلات Open access یا پولی و رایگان
مفهوم Citation و بررسی مقالات با ارجاع دهی بالا
معرفی پایگاه ScienceDirect
چگونگی دریافت مقالات در پایگاه ScienceDirect
معرفی برخی از ژورنال فایندرها
نحوه نگارش مقالات بر اساس فرمت مجلات Guideline
بررسی بخشهای مهم یک ژورنال علمی
جلوگیری از دزدی ادبی
معرفی نرم افزار Plagiarism Checker X
معرفی نرم افزار Endnote
شناسایی کنفرانسهای معتبر داخلی
معرفی پایگاه Conference alert
شیوه نگارش مقاله برای کنفرانسها
معرفی کنفرانسهای دارای پروسدینگ
@archalife
www.archalife.com

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ