چه کسی بود میپرسید معماری معاصر جمهوری اسلامی، کو؟

چه کسی بود میپرسید معماری معاصر جمهوری اسلامی، کو؟ این عکس را نشانش بدهید و مشتی محکم بر دهان یاوه گویش بکوبید.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ