چهارمین نشست طرح معماری خوب با موضوع پیش از طراحی برای خلق معماری خوب برگزار میگردد.

چهارمین نشست از سلسله نشست های طرح ” معماری خوب ” با عنوان معماری خوب ، پیش از طراحی با تمرکز بر چگونگی شکل گیری یک معماری به اصطلاح مطلوب و بررسی راهکارها و نمونه موردی های موجود با هدف تدقیق مسئله معماری خوب توسط طرح ” معماری خوب ” و زیر نظر موسسه مطالعات راهبردی معماری برگزار میگردد.

قابل ذکر است که سلسله نشست های طرح ” معماری خوب ” در قالب 9 نشست سعی دارد مراحل شکل گیری معماری خوب را از نخستین مرحله یعنی استراتژی های طراحی برای نیل به یک معماری مطلوب تا مرحله بهره برداری و رابطه کاربر با یک اثر در قالب 9 رویداد ماهانه بررسی و واکاوی نماید

سخنرانان:

– مهندس فریار جواهریان / معماری خوب به روایت اندیشه جهانی

– دکتر محمد سعید ایزدی / سیاستگزاری و نگاه کلان به روند خلق معماری خوب

– مهندس آرش مظفری / معماری خوب ؛ روند پیش از طراحی در یک اثر معماری

همچنین در چهارین نشست طرح ” معماری خوب ” پس از اتمام سخنرانی ها ، ضمن ایجاد یک گفتگوی سه نفره میان سخنرانان به منظور به چالش کشیدن اساس و چیستی معماری خوب به نفر برگزیده رقابت معماری خوب با عنوان ” یک بیان بصری از پارامترهای پیش از طراحی برای خلق معماری خوب” امکان ارائه ایده در حضور حاضران داده خواهد شد .

* حضور برای همه آزاد و رایگان است.

* به دلیل محدودیت فضا، رزرو الزامی است.

زمان: پنجشنبه 21 تیر ۱۳۹۶؛ ساعت 16.30الی 19.00

مکان: میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر

چالش دوم ایده خلاق
goodarch2

چالش ایده خلاق:
معماری خوب؛ پیش از طراحی
موضوع: یک بیان بصری از پارامترهای پیش از طراحی برای خلق معماری خوب

اهداف چالش:

ایجاد انگیزه برای علاقه مندان که به دنبال طراحی “معماری خوب” هستند.
ارزیابی میزان آشنایی و توجه دانشجویان و معماران به روندی از طراحی که منجر به خلق معماری خوب میشود.

چگونگی شرکت در چالش:

هر فرد با توجه به توانایی ها و تسلطی که دارد می تواند به بیان بصری دیدگاهش نسبت به روند طراحی معماری خوب بپردازد.

برای ارائه دیدگاه ها چند قالب تعریف شده که به شرح زیر است:

+ ضبط فیلم تا حداکثر 1 دقیقه، سناریو و نوع ارائه آزاد است.

+ ارائه دیاگرام که نشانگر مراحل روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب باشد.

+ ارائه ۵ عکس که شامل مراحل روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب باشد.

+ ارائه 1 فتومونتاژ که شامل مراحل روند پیش از طراحی برای خلق معماری خوب باشد.

+ ارائه یک متن، حداکثر 400 کلمه

در صورت داشتن هرگونه سوال لطفا با ایمیل و یا فرم زیر در تماس باشید :

events@GoodArchitecture.org

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ