پنجمین #کنفرانس ملی #معماری و #شهر_سازی ایران درگذار آثار و اندیشه‌ها

نهاد اجرایی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

پایان مهلت دریافت مقالات: ۱۳۹۷.۵.۱

سایت کنفرانس : 5QCAU.ir


دبیرخانه کنفرانس
آدرس : قزوین- خیابان شهیدبابایی- بلوار نخبگان- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین-معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی

تلفن : 02833665275 داخلی 4246 و 09915130556

فکس : 02833670058

کد پستی : 3419915195

ایمیل : qcau@qiau.ac.ir


ساختار سازمانی کنفرانس

دکتر مرتضی موسی‌خانی

رئیس کنفرانس

دکتر حسین سلطان‌زاده

دبیر علمی کنفرانس

دکتر مریم ارمغان

دبیر اجرائی کنفرانس


 

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ