پدر هنرمندی که نقاشی فرزند خود را به واقعیت دیجیتالی تبدیل کرد

عمولا کودکان بر اساس تفکرات و تخیلات خود به نقاشی می پردازند و نتیجه نقاشی آن ها تصاویر بامزه و گاها ترسناک و جالب خواهد بود و با واقعیت دارای تفاوت زیادی می باشد. ولی اگر بتوانیم نقاشی کودکان را به واقعیت تبدیل کنیم نتیجه کار دوچندان جالب خواهد بود.

اینکار توسط هنرمندی صورت گرفته است و او توانست نقاشی های کودک شش ساله خود را به کمک برنامه های دیجیتالی پیشرفته به واقعیت دیجیتالی تبدیل کند. و نتایج جالبی را پدید آورد. امیدوارم از مشاهده این تصاویر و خلاقیت نهایت لذت را ببرید.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ