پخش مستند ناآباد، روایت شهری آباد کاری از امیر عظیمی و محسن صادقی

انجمن علمی دانشگاه هنر تهران برگزار می کند:

پخش مستند ناآباد، روایت شهری آباد کاری از امیر عظیمی و محسن صادقی

سخنران: دکتر حسین خروی

زمان: سه شنبه ۱ آبان

ساعت: ۱۲٫۳۰

مکان: سالن اجتماعات دانشکده شهرسازی و معماری دانشگاه هنر تهران

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ