ونیز ایتالیا نیست! بلکه رودخانه‌ای جاری و سقفی چون آسمان در مرکز خریدی در دوحه قطر است !

تصویر بالا ونیز ایتالیا نیست! بلکه رودخانه‌ای جاری و سقفی چون آسمان در مرکز خریدی در دوحه قطر است !

سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر نفر در قطر در سال 2016 حدود 130هزار دلار بود !

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ