همنشینی، نقد و بررسی کتاب هایدگر برای معماران

معماریخوانی: همنشینی، نقد و بررسی کتاب هایدگر برای معماران

بیان: مرتضی نیک فطرت

مکان: کرج: استودیو معماری البرز

زمان: یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۷

 

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ