هفته‌ی معماری اسپانیا

سخنرانی دو معمار اسپانیایی در افتتاحیه
٣٠ فروردین تا 7 اردیبهشت
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری
ورود صرفاً با ثبت نام رایگان قبلی است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ