طراحی و معماری و دکوراسیون داخلی

نمایشگاه دفترهای طراحی سعید سادات نيا در گالری گلستان

35

نمایشگاه دفترهای طراحی سعید سادات نيا در گالری گلستان
زمان: روز جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت 4 تا 8 عصر
نمایشگاه تا چهارشنبه ۲۹ خرداد برقرار است.
جمعه تا سه شنبه ۴ تا ۸ عصر
چهارشنبه ها ۴ تا ۷ عصر
گالری پنج شنبه ها تعطیل است

Golestan Gallery cordially invites you to drawing notebooks exhibition by
Saeid Sadatnia On Friday June 14, 2019, from 4 to 8 p.m. The exhibition will continue until 7 p.m. Wednesday June 19, 2019
Daily viewing 4 to 8 p.m On Thursdays we are closed

www.golestangallery.com info@golestangallery.com
دروس، خیابان شهید کماسایی ، پلاک ۳۶ تلفن : ۲۲۰۶۱۵۸۹
No.34 Karasaei St. Darrous , Tehran, Tel :22541589 | @AOAonlineIR

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ