نشست تخصصی آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران

نشست تخصصی آسیب شناسی برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری تهران توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می شود:


سخنرانان: آقایان دکتر پیروز حناچی، دکتر اسفندیار زبردست، دکتر محمد مهدی معینی و مهندس مسعود حمزه ای

دبیر پنل: دکتر میثم بصیرت


زمان: سه شنبه ۲۴ مهرماه

ساعت: ۱۸-۱۶

مکان: ولنجک، بلوار دانشجو، نبش خیابان سلامی، پلاک ۲۵ جامعه مهندسان مشاور ایران

کمک نیاز دارید؟ چت از طریق واتساپ